info@plaadimehed.ee
+372 505 6208
Rõdude plaatimine
  Vannitubade plaatimine
  Basseinide plaatimine
  Aurusaunade plaatimine
  Tööstusalade plaatimine
  Looduskivitööd
  Rõdude plaatimine

Rõdude, terrasside ja välitreppide plaatimine

Meie kliimas on väliplaatimine küllaltki problemaatiline. Temperatuuri kiired kõikumised, külmetamised ja sulamised vaheldumisi võivad põhjustavad olukorra, kus plaadid tulevad aluspinnalt lahti.

Kuidas siis pikaealine ja kestev rõdude ja välitreppide plaatimise tulemus saavutatakse?

Soovitame ja kasutame ka ise väliplaatimiste puhul basseinide plaatimise tehnoloogiat ja materjale. Selleks teostame enne plaatimist hüdroisolatsiooni, et kaitsta aluskonstruksioone niiskuskahjustuste eest.

Enne hüdroisolatsiooni tegemist tuleb plaatimise pind puhastada naket nõrgendavatest ainetest (tolm, tsemendipiim, rasvad, õlid ja muu mustus).

Vajadusel tuleb teostada enne hüdroisolatsiooni tegemist kõik lihvimis-ja tasandustööd. Parima tulemuse saavutamiseks kasutatakse ainult antud tingimustesse sobivaid materjale. Soovitame lisada tasandussegule ka spetsiaalset ealstifikaatorit, mis parandab tasandussegu naket aluspinnaga ja muudab tasandussegu elastsemaks.

Hüdroisolatsioonitööd

Hüdroisolatsioon tuleb teostada välistingimustesse sobivate materjalidega. Selleks sobivad suurepäraselt enamik basseinide hüdroisolatsiooni ained.

Hüdroisolatsioonitöid alustatakse nurkade isoleerimisega. Nurkadesse kleebitakse spetsiaalne tihenduslint, mis moodustab hüdroisolatsiooni ülestõste ka seinale. Kui kõik nurgad on isoleeritud, tehakse järgmisena laushüdroisolatsioon.

Kuivamise tagajärjel tekib keemilise protsessi tulemusena kumjas veekindel kiht, mis talub vett. Hüdroisolatsioovivõõp  kantakse pinnale mitmes kihis, hüdrokihi paksus peab olema kokku 3 mm. Iga järgneva kihi pealekandmise eelduseks on, et eelmine kiht oleks piisavalt kuivanud.

Plaatimistööd

Plaatimine võib alata pärast hüdroisolatsioonikihi täielikku kuivamist.

Plaatide valikul peaks silmas pidama, et plaadid oleksid väikese imavusvõimega. Soovitame kasutada näiteks klinker- või täismassplaate.

Plaatide paigaldamiseks ja vuukide viimistlemiseks ei sobi tavalised segud. Kasutama peaks kõrge elastsuse ning tugeva nakkega plaatimissegusid,  mis sobiksid välistingimustesse. Klaasmosaiikplaatide paigaldamiseks tuleks eelistada eriti kõrge nakkevõime ja elastsusega plaatimissegusid.

Plaatimistööde käigus tuleb jälgida, et kogu plaadi tagakülg oleks seguga nakkunud. Plaadistuse vuuke võib viimistlema hakata kõige varem 24 h pärast plaatimist. Vastavalt plaatimissegu elastsusele võib see nõue pikeneda isegi 7 päevale.

Elastsed vuugid (põranda-seina nurgad) täidetakse silikooniga.

 

Plaadimehed OÜ aitab kõigi eelpool nimetatud plaatimistööde osas nõu ja jõuga.
Töö hinnangulise maksumuse teadasaamiseks küsi hinnapakkumist.

Tulemuslik väli-plaatimine eeldab professionaalseid vahendeid ning seetõttu kasutame tingimustesse sobivaid ja kvaliteetseid materjale. Tehtud tööle anname garantii.

Vaata Plaadimehed OÜ tehtud tööde pilte GALERIIST.

Vaata ka teisi meie poolt pakutavaid teenuseid:

avaleht - plaatimine ja plaatimistööd

KÜSI HINNAPAKKUMIST