info@plaadimehed.ee
+372 505 6208
Basseinide plaatimine
  Vannitubade plaatimine
  Basseinide plaatimine
  Aurusaunade plaatimine
  Tööstusalade plaatimine
  Looduskivitööd
  Rõdude plaatimine

Basseinide plaatimine

Korralik bassein on ehteks igale eramule, spordikeskusele, spaale. Veelgi parem ehe on aga bassein, mille seintelt plaadid alla ei pudise ning kust vesi ära ei voola. Plaatimine peab olema kvaliteetne ja kestvev, sest isolatsioonikahjustuste korral on kulutused remondile ja kahjustuste kõrvaldamisele tunduvalt suuremad kui esialgse korraliku isolatsiooni tegemisel.

Bassein on küll mõnus ja pakub lõõgastust, kuid üsna tihti rikuvad veeprotseduure mitmesugused probleemid: kehv kvaliteet, plaadid tulevad lahti, vuugid pudenevad, vesi kaob basseinist, mõnikord on basseini vesi tunginud kõrval olevasse keldrisse jne.

Kõik see viitab sellele, et plaatimine on kehvasti teostatud. Et kirjeldatud probleeme ära hoida, mõtleb Plaadimehed OÜ kogu basseini konstruktsiooni hoolikalt läbi juba basseini projekteerimise staadiumis.

Kuidas siis pikaealine ja kestev tulemus saavutatakse?

Esmalt peab basseini betoonkonstruktsioon olema piisavalt tugev ja jäik. Värskelt valatud basseini betoonkonstruktsioonid peavad enne lõplikku viimistlemist olema kivinenud soovitatavalt 3-6 kuud. Enne hüdroisolatsiooni tegemist tuleb pind puhastada naket nõrgendavatest ainetest (tolm, tsemendipiim, rasvad, õlid ja muu mustus).

Vajadusel tuleb teostada enne hüdroisolatsiooni tegemist kõik lihvimis-ja tasandustööd. Parima tulemuse saavutamiseks kasutatakse ainult antud tingimustesse sobivaid materjale. Samuti peab tööde teostaja omama piisavalt teadmisi ja kogemusi basseini ehitamiseks.


Hüdroisolatsioonitööd

Kui aluspind on kvaliteetne, tuleb kogu basseini betoonsarkofaag ja sellega külgnevad käimispinnad veekindlaks töödelda.

Tihti arvatakse, et hüdroisolatsioonitööd võib teha tavalise veetõkkemassiga (mis on saadaval kõikides ehitusmaterjalide kauplustes). Tegelikult see nii pole, sest basseinide hüdroisolatsioonidele esitatakse märksa rangemaid nõudmisi: see peab taluma pikaajalist suure rõhuga vee all olemist, olema kloori- jm keemiliste ühendite kindel, samas väga elastne.

Hüdroisolatsioonitöid alustatakse elastsete vuukide, toru läbiviikude ja nurkade isoleerimisega. Nurkadesse ja deformatsioonivuukidele kleebitakse spetsiaalne tihenduslint. Erilist tähelepanu tasub pöörata läbiviikude tihendamisele (torud, trapid, lambid, skimmerid). Basseini läbiviikude tihendamiseks kasutatakse epoksiidvaikude süsteemi . Värskelt isoleeritud kohtadele puistatakse kvartsliiva, et järgmised hüdrokihid epo-massile paremini nakkuksid.

Kui kõik nurgad ja vuugid on isoleeritud, tehakse järgmise etapina basseini ja käimispindade laushüdroisolatsioon.

Kuivamise tagajärjel tekib keemilise protsessi tulemusena kumjas veekindel kiht, mis talub survelist vett. Hüdroisolatsioovivõõp  kantakse pinnale mitmes kihis, hüdrokihi paksus peab olema kokku 3 mm. Iga järgneva kihi pealekandmise eelduseks on, et eelmine kiht oleks piisavalt kuivanud.


Plaatimistööd

Plaatimine võib alata pärast hüdroisolatsioonikihi täielikku kuivamist.

Plaatide paigaldamiseks ja vuukide viimistlemiseks ei sobi tavalised segud. Basseinide plaatimine on efektiivseim kõrge elastsuse ning tugeva nakkega plaatimisseguga. Klaasmosaiikplaatide paigaldamiseks tuleks eelistada eriti kõrge nakkevõime ja elastsusega plaatimissegusid.

Plaatimistööde käigus tuleb jälgida, et kogu plaadi tagakülg oleks seguga nakkunud. Plaadistuse vuuke võib viimistlema hakata kõige varem 24 h pärast plaatimist. Vastavalt plaatimissegu elastsusele võib see nõue pikeneda isegi 7 päevale.

Kui bassein täidetakse merevee - või mineraal (termaal)veega, kasutatakse vuukide täitmiseks happekindlat epoksiidvuugitäidet.

Elastsed vuugid (põranda-seina ja seina-seina nurgad) täidetakse spetsiaalse basseinisilikooniga.

 

Plaadimehed OÜ aitab kõigi eelpool nimetatud plaatimistööde osas nõu ja jõuga.
Töö hinnangulise maksumuse teadasaamiseks küsi hinnapakkumist.

Tulemuslik basseinide plaatimine eeldab professionaalseid vahendeid ning seetõttu kasutame tingimustesse sobivaid ja kvaliteetseid materjale. Tehtud tööle anname garantii.

Vaata Plaadimehed OÜ tehtud tööde pilte GALERIIST.

Vaata ka teisi meie poolt pakutavaid teenuseid:

avaleht - plaatimine ja plaatimistööd

KÜSI HINNAPAKKUMIST