info@plaadimehed.ee
+372 505 6208
Vannitubade plaatimine
  Vannitubade plaatimine
  Basseinide plaatimine
  Aurusaunade plaatimine
  Tööstusalade plaatimine
  Looduskivitööd
  Rõdude plaatimine

Sanitaarruumide ja vannitubade plaatimine

1. Ettevalmistavad- ja tasandustööd.

Sanitaarruumi ja vannitoa plaatimine algab pindade ettevalmistamisest. Pinnad tuleb puhastada tolmust, rasvast, vahast jne. Kõik lahtised kihid eemaldatakse. Seinte ja põrandate tasapinnalisust ja loodsust kontrollitakse sirge lati, või loodiga. Vajadusel tuleb  pinnad tasandada. Enne tasandamist tuleb pinnad kruntida nakkedispersiooniga. Trapiga ruumides peab olema põrandakalle  trapi suunas. Soovituslik kalle on 1:80 ja dušši alusel 1:50. Kalded peavad tagama vee äravoolu ning vältima loikude teket.2. Niiskustõke ja hüdroisolatsioon.

Vee ja niiskuse isoleerimise vajalikkusest:
Hoone tarinditesse imbuv vesi kahjustab nii viimistlust kui konstruktsioone. Korterelamutes tuleb lisaks oma ruumide rikkumisele arvestada ka naabritele põhjustatud kahjuga. Vähem aga ollakse teadlikud teisest olulisest probleemist – tervisekahjustustest. Niiskuskahjustused hoones loovad soodsa keskkonna mikroobide ja hallitusseente paljunemiseks. Nii mikroobid kui ka õhku sattuvad seeneeosed võivad teatud kontsentratsiooni korral osutuda tervisele ohtlikuks. Hallitusseente eoseid leidub mõõdukalt nii välis- kui ka toaõhus, kuid niiskuskahjustustega ruumides võib nende sisaldus õhus normaalsega võrreldes tõusta kuni sajakordseks. Ülemäärasus põhjustab silmade ning hingamisteede ärritust ning kopsupõletikku. Kaugelearenenud hallitusseenekahjustustest annab märku spetsiifiline lõhn ruumis. Vältimaks hoone niiskuskahjustusi ning hoidmaks inimeste tervist, tuleb niisked ruumid tingimata niiskuse eest isoleerida.

Niiskete ja märgade ruumide jaotus:
Niisked ruumid on WC jms majapidamisruumid. Märgadeks ruumideks loetakse vannituba, dušširuum ja sauna leiliruum. Märjad ruumid jaotatakse omakorda niisketeks ja märgadeks
tsoonideks. Märja tsooni alla paigutub piirkond, kus vee toime on suurim, näiteks dušši ja vanni ümbruses. Märjaks tsooniks loetakse ka käsituššiga kraanikausi ümbrus.
Nii niisketes, kui ka märgades ruumides loetakse põrandad märjaks tsooniks kogu põrandapinna ulatuses ja 10 cm ülespööret seinale.
Seinad jaotatakse märgadeks ja niisketeks tsoonideks vastavalt veeagregaatide paiknemisele ruumis (vt joonis). Reegel on, et märjaks tsooniks loetakse alad, kuhu tõenäoliselt satub pritsmevesi.

Tööde käik:
Enne hüdroisolatsioonikihi paigaldamist peab ehitusaegne niiskus olema välja kuivanud, et see ei põhjustaks täiendavaid kahjustusi. Niiskete ja märgade ruumide seinad kaetakse niiskustõkkega kahes kihis. Seejärel teostatakse hüdroisolatsioonitööd. Esmajärjekorras tihendatakse materjalide ning tarindite liitekohad: sein-seina ja sein-põranda nurgad, toruläbiviigud jms. Selleks kantakse hüdroisolatsioonimastiks pintsli või rulliga 10 cm laiuselt nurga mõlemale küljele, mastiksisse asetatakse kangariba. Kohe kantakse peale ka teine kiht, nii et armatuurkangas oleks täielikult kaetud ning läbi imbunud.  

Seejärel kaetakse märjad tsoonid  elastse hüdroisolatsioonimastiksiga kahe kihina. Teise kihi teostamise ajal peab olema esimene kiht kuivanud. Erilise hoolikusega tuleb tihendada trapi ümbrus. Trapiümbruse tihendamiseks kasutatakse minimaalselt 40*40 cm armatuurkanga lappi. Kangas kleebitakse algselt tervelt üle trapi. Peale hüdroisolatsiooni kuivamist lõigatakse trapiavast väiksem avaus ja trappi surutakse hüdroisolatsiooni tihendusrõngas.


3. Plaatimistööd.

Peale niiskustõkke ja hüdroisolatsioonitöid alustatakse plaatimistöödega. Vannitubade plaatimine õnnestub korralikult ettevalmistatud ja hüdroisoleeritud pindade puhul. Plaatimisel tuleb kasutatada kvaliteetseid plaatimissegusid vastavalt plaatide tüübile ja aluspindadele.
Peale plaatide paigaldamist vuugitakse plaatide vuugid oludesse vastava vuugiseguga ja plaadid puhastatakse. Seinte ja põrandate nurgad silikoonitakse sanitaarsilikooniga.


Plaadimehed OÜ aitab kõigi eelpool nimetatud plaatimistööde osas nõu ja jõuga.
Töö hinnangulise maksumuse teadasaamiseks küsi hinnapakkumist.

Tulemuslik vannitubade plaatimine eeldab professionaalseid vahendeid ning seetõttu kasutame tingimustesse sobivaid ja kvaliteetseid materjale. Tehtud tööle anname garantii.

Vaata Plaadimehed OÜ tehtud tööde pilte GALERIIST.

Vaata ka teisi meie poolt pakutavaid teenuseid:

avaleht - plaatimine ja plaatimistööd

KÜSI HINNAPAKKUMIST